Screen Reader Mode Icon

Welkom bij deze bevraging

Vul deze bevraging in per deelproject uit uw dossier.

Een deelproject is een geheel aan infrastructurele maatregelen met eenzelfde doel. Bijvoorbeeld: 
- een project van de buitenruimte
- een project voor aanpassing van kamers
- een project voor de aanpassing van de leefruimten 
- een project voor de aanpassing van specifieke lokalen (zoals dagbesteding, comfortrooms, ...) 
- ... 
Het kan zijn dat u deze bevraging meerdere keren moet invullen.  Dit geeft ons evenwel de kans om de deelprojecten samen te evalueren.

Hartelijk dank voor deelname. Uw feedback is belangrijk. 
0 van 10 beantwoord
 

T