Sinds corona is uitgebroken, houden wij - het bestuur - de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. Het bestuur breekt zich de laatste tijd het hoofd over hoe we activiteiten dit najaar zullen vormgeven. Welke manier of manieren sluiten aan bij de wensen van onze leden? HUMA-cafés, cursussen, lezingen. We vinden het belangrijk om jullie hierover te raadplegen. Wil je elkaar liever online ontmoeten, op locatie, of is een combinatie een goed idee, zodat je naar gelang de situatie kunt kiezen? En wat is daar dan voor nodig? Heel fijn als je met ons mee wilt denken!

We verzoeken je om de onderstaande vragenlijst in te vullen, zodat wij een beter beeld krijgen hierover. Bovendien krijgen we graag ideeën en suggesties voor het anders inrichten van activiteiten.

Hoe meer mensen het invullen, hoe beter, want dan zien we of voorkeuren breed gedragen worden, of dat ze onderling toch nog wat verschillen van elkaar. Allemaal handig om te weten! De gegevens van deze enquête zullen worden gebruikt om wijzigingen aan te brengen in de manier waarop we onze activiteiten in tijden van corona inrichten. En wie weet zijn sommige ideeën ook daarna interessant, bijvoorbeeld voor mensen die slecht ter been zijn, en op die manier toch kunnen deelnemen. Ook zullen wij bekijken of er bepaalde middelen ontwikkeld moeten worden, of er ondersteuning nodig is, denk aan een cursus 'Omgaan met digitale middelen'.

Alle antwoorden zijn erg waardevol en belangrijk voor ons. Wij danken je voor je deelname aan deze enquête.
0 van 9 beantwoord
 

T