Enquête bedrijfskleding

Beste bewoner, cliënt of naaste van de Swinhove Groep,

Vanuit de Swinhove Groep is aan de cliëntenraden de vraag gesteld om mee te denken over de bedrijfskleding voor medewerkers.

Graag leggen wij deze vraag ook aan u voor. Alle antwoorden zullen doorgegeven worden aan de commissie die zich hiermee bezig houdt. 

Question Title

* 1. Vindt u het prettig dat personeel herkenbaar is aan de bedrijfskleding?

Question Title

* 2. Hoe zou bedrijfskleding op uw afdeling (of van uw naaste) eruit kunnen zien? (U kunt hierbij denken aan kleur, officieel of juist meer “huiselijk”)

Question Title

* 3. Heeft u nog een suggestie over bedrijfskleding ?

Question Title

* 4. Ten slotte:

De Cliëntenraad zou graag een paar keer per jaar uw mening willen vragen. Vindt u het leuk om mee te denken, wilt u dan op bijgaand formulier uw emailadres invullen.
Ja, ik wil een paar keer per jaar meedenken met de Cliëntenraad
Mijn e-mailadres is :

Namens de Cliëntenraad hartelijk dank voor uw moeite

T