Screen Reader Mode Icon

Question Title

* 1. Wat vond u over het geheel genomen van de kwaliteit van de cursusleider?

Question Title

* 2. Hoe duidelijk waren de doelen van de cursus?

Question Title

* 3. Hoe goed was deze cursus georganiseerd?

Question Title

* 4. Hoe goed was de cursusleider bekend met het cursusmateriaal?

Question Title

* 5. Hoe duidelijk was de uitleg van de cursusleider?

Question Title

* 6. Hoe tevreden bent u over het tempo van de cursus?

Question Title

* 7. In welke mate stimuleerde de cursusleider kritisch denken?

Question Title

* 8. Hoe goed legde de cursusleider verbanden tussen de cursusonderwerpen?

Question Title

* 9. Hoe belangrijk vond de cursusleider het dat de cursisten iets van de cursus opstaken?

Question Title

* 10. Hoe goed stimuleerde de cursusleider de cursisten om te leren?

Question Title

* 11. Hoe goed bereikbaar was de cursusleider buiten de cursus om?

Question Title

* 12. Hoe nuttig was de inhoud van de cursus?

Question Title

* 13. Hoe duidelijk waren de evaluatiecriteria voor de cursus?

Question Title

* 14. In hoeverre klopte de informatie over het niveau van de cursus?

0 van 14 beantwoord
 

T