Screen Reader Mode Icon

Wat denk jij ervan?

Landelijke Gilden wil weten hoe plattelandsbewoners de energiecrisis ervaren. Met ‘energiecrisis’ bedoelen we de actuele problemen i.v.m. energie aanvoer, versnelde omvorming naar hernieuwbare brandstoffen, zoektocht naar betaalbare oplossingen en het overheidsingrijpen. Naast de mening van de plattelandsbewoners wil Landelijke Gilden ook weten of ze actief deelnemen in het zoeken naar oplossingen. Om één en ander te duiden, vragen we ook naar zaken zoals de woonsituatie en het type verwarming of gedane investeringen. Deze enquête richt zich tot personen die een huis of appartement bewonen, verder ‘woning’ genoemd. Per woning mag één persoon de enquête invullen.

Question Title

* 1. Welke uitspraak past het best bij je?

Question Title

* 2. Zie je een probleem op korte termijn?

Question Title

* 3. Zie je een probleem op middellange of lange termijn?

Question Title

* 4. Kan je een reden geven waarom het een probleem is?

Question Title

* 5. Als je in gesprek gaat over de energiecrisis, welke houding neem je dan aan?

Question Title

* 6. Ga je zelf iets ondernemen in de nabije toekomst met betrekking tot je woning?

Question Title

* 7. Aan wie vraag je advies in verband met je energie-investeringen in je woning?

Question Title

* 8. Op dit moment is er een groot aanbod aan informatie over energie. Wat doe je?

Question Title

* 9. Ben jij lid van een burgerenergiecoöperatie?

Question Title

* 10. Ken je iemand uit je buurt of familie die lid is van een burgerenergiecoöperatie?

Question Title

* 11. Stel dat je een uitnodiging krijgt om in je dorp/wijk/buurt na te denken over het oprichten van een burgerenergiecoöperatie of een ander samenwerkingsverband, zou je die uitnodiging aanvaarden?

Question Title

* 12. Zie je mogelijkheden om in je dorp/wijk/buurt bezig te zijn met ‘energie’ in al zijn vormen (productie, opslag, advies, samenwerking, netwerk, lobby, klussen…)?

Question Title

* 13. Je woont in een

Question Title

* 14. De woning heeft als bouwjaar (ongeveer of schatting):

Question Title

* 15. Hoeveel personen wonen er nu in je woning?

Question Title

* 16. Wat is het geboortejaar van de oudste bewoner?

Question Title

* 17. Wat is het geboortejaar van de jongste bewoner? (indien meer dan 1 bewoner)

Question Title

* 18. Waarmee wordt de woning hoofdzakelijk verwarmd?

Question Title

* 19. Welk type ‘bijverwarming’ heeft de woning?

Question Title

* 20. Beschikt de woning over…

Question Title

* 21. In welk jaar was de eerste aankoop (van je antwoord uit Vraag 20)?

Question Title

* 22. In welk jaar was de laatste aankoop (van je aankoop uit Vraag 20)?

Question Title

* 23. In welke grootteklasse situeert zich je jaarlijks (gezamenlijk) belastbaar inkomen? Dit is het bedrag dat op je aanslagbiljet staat en dat gebruikt wordt om premies te berekenen voor de verbetering van de energie-efficiëntie

Question Title

* 24. Wat is de postcode van je woonplaats?

0 van 24 beantwoord
 

T