Hoe kunnen we u als mantelzorger het beste ondersteunen?

Wij willen graag weten aan welke ondersteuning u als mantelzorger behoefte heeft en wat u vindt van de ondersteuning die Tandem op dit moment biedt. Wij hopen dat u ons hiermee wil helpen door het invullen van deze enquête. Uw antwoorden zullen anoniem verwerkt worden.

Wij zien uw reactie graag tegemoet voor 28 maart 2020.

Question Title

* 1. Bent u ingeschreven bij Tandem Centrum voor Mantelzorgondersteuning?

Question Title

* 2. Wat is uw geslacht?

Question Title

* 3. Wat is uw leeftijd?

Question Title

* 4. In welke gemeente bent u woonachtig?

Question Title

* 5. Voor wie zorgt u?

Question Title

* 6. Wat is het ziektebeeld van uw verzorgde?

Question Title

* 7. Wonen u en uw verzorgde op hetzelfde adres?

Question Title

* 8. Hieronder vindt ziet u de ondersteuningsmogelijkheden van Tandem. Indien u in 2019 hiervan gebruik heeft gemaakt, kunt u dan aangeven hoe tevreden u hierover was?

  Zeer ontevreden Ontevreden Neutraal Tevreden Zeer tevreden n.v.t.
Telefonisch contact
Kantoor- of huisbezoek
Deelname aan een lotgenotengroep
Deelname aan een training/workshop
Inzet van een vrijwilliger

Question Title

* 9. Indien u de Dag van de Mantelzorg heeft bezocht, hoe tevreden bent u hier dan over?

Question Title

* 10. Hoe tevreden bent u over het Tandem Magazine?

Question Title

* 11. Indien u onze digitale nieuwsbrief Met Tandem ontvangt, hoe tevreden bent u hier dan over?

Question Title

* 12. Indien u een van onze websites heeft bezocht , hoe tevreden bent u hier dan over?

  Zeer ontevreden Ontevreden Neutraal Tevreden Zeer tevreden N.v.t.
www.tandemmantelzorg.nl
www.jmz.nu
www.helpenzorgen.nl

Question Title

* 13. Aan welke vorm van ondersteuning heeft u behoefte?

Question Title

* 14. Zou u van de mogelijkheid gebruik willen maken van logeeropvang voor degene voor wie u zorgt?

Question Title

* 15. Indien nee, waarom niet?

Question Title

* 16. Wat ontbreekt er volgens u in het ondersteuningsaanbod van Tandem?

Question Title

* 17. Zou u Tandem aanbevelen aan anderen?

Question Title

* 18. Eventuele opmerkingen...

0 van 18 beantwoord
 

T