Screen Reader Mode Icon

Question Title

* 1. Hoe bezorgd ben u over luchtvervuiling?

Question Title

* 2. Hoe bezorgd ben u over de uitsterving van bedreigde diersoorten?

Question Title

* 3. De term "klimaatverandering" wordt vaak gebruikt om te verwijzen naar het idee dat de gemiddelde temperatuur op aarde over 75 jaar 2 tot 3 graden Celcius hoger zal liggen dan nu het geval is. Denkt u dat klimaatverandering goed, niet goed en niet slecht of slecht is?

Question Title

* 4. Is het beperken van de klimaatverandering belangrijker dan het verbeteren van de economie, minder belangrijk dan het verbeteren van de economie of ongeveer even belangrijk als het verbeteren van de economie?

Question Title

* 5. Als mensen betrokken raken bij pogingen om milieuproblemen op te lossen, hoe vaak denkt u dat zij de situatie verbeteren?

Question Title

* 6. Hoe goed kan het milieu zich naar uw mening zelf herstellen van problemen die door mensen zijn veroorzaakt?

Question Title

* 7. Hoe veilig zou u zich voelen als bij u in de buurt een kerncentrale zou worden gebouwd?

Question Title

* 8. Welke van de volgende alternatieve energiebronnen zal volgens u het MEEST belangrijk worden in de komende 10 jaar?

Question Title

* 9. Moet de overheid meer geld beschikbaar stellen voor het ondersteunen van alternatieve energie, minder geld voor het ondersteunen van alternatieve energie of ongeveer dezelfde hoeveelheid geld voor het ondersteunen van alternatieve energie?

Question Title

* 10. Hoe vaak doet u aan recycling?

Question Title

* 11. Hoe bereid bent u om uw levensstijl te veranderen om de schade te verminderen die u toebrengt aan het milieu?

Question Title

* 12. Hoe waarschijnlijk is het dat u een duurder product zult aanschaffen als de verpakking milieuvriendelijker is dan het product van een concurrent?

0 van 12 beantwoord
 

T