SJG Weert heeft het routesysteem aangepast. Door de nieuwe opzet is het makkelijker om uw weg te vinden in ons ziekenhuis. Graag willen we aan u vragen of we daarin zijn geslaagd en of er misschien nog verbeterpunten zijn. Wij stellen het daarom erg op prijs als u de volgende 7 vragen voor ons wilt beantwoorden ná uw bezoek aan het ziekenhuis.

Question Title

* 1. Waar had u een afspraak?

Question Title

* 2. We hebben te maken met een overgangsperiode. Het kan dus zijn dat u een afspraakbevestiging heeft waarin het oude routenummer vermeld was. Wat stond er in uw afspraakbevestiging?

Question Title

* 3. De nieuwe looproutes bestaan uit een cijfer en een letter. Het cijfer staat voor de etage waar u moet zijn en de letter voor de juiste gang. Was dit duidelijk voor u?

Question Title

* 4. Heeft u de juiste plek makkelijk kunnen vinden? 

0 van 9 beantwoord
 

T