Het NVNG bestuur nodigt de leden uit voor een extra Algemene Ledenvergadering (ALV) van de NVNG die op woensdag 6 oktober a.s. zal plaatsvinden bij Van der Valk Hotel Breukelen. 

Tijdens deze extra ALV zullen de volgende onderwerpen opiniërend worden behandeld: het Landelijk Opleidingsplan 2.0, de nieuwe statuten, huishoudelijk reglement, lidmaatschapsvormen & contributietarieven. 

Datum: woensdag 6 oktober 2021
Tijd: 19.00 – 20.30 uur
Locatie: Van der Valk Hotel Breukelen, Stationsweg 91, 3621 LK Breukelen 

Aanmelden is mogelijk tot dinsdag 28 september 2021. 

Question Title

* 1. E-mailadres

Question Title

* 2. Titel (dr., drs., ir., MSc, prof.dr. etc.)

Question Title

* 3. Voorletter(s)

Question Title

* 4. Tussenvoegsel

Question Title

* 5. Achternaam

Question Title

* 6. Functie

Question Title

* 7. Werkzaam bij (naam ziekenhuis/instelling)

T