Question Title

* 1. Heeft uw organisatie een procedure voor het regelmatig controleren van lichtmasten?

Question Title

* 2. Hoe beoordeelt u het belang van een mastkeuring bij de installatie van nieuwe verlichting?

Question Title

* 3. Wat is uw mening over een verplichte certificering voor sportveldverlichting?

Question Title

* 4. Kunt u beschrijven welke maatregelen uw organisatie heeft genomen om de veiligheid van lichtmasten te garanderen?

Question Title

* 5. Wat zou volgens u verbeterd kunnen worden aan het huidige beleid of de procedures met betrekking tot de veiligheid van lichtmasten op sportvelden?

T