Welkom bij de vragenlijst De Palmen Grift. Fijn dat u meedoet!

Het invullen van deze vragenlijst duurt ongeveer 5 minuten. Wij willen graag weten of u tevreden bent over het onderhoud. We gebruiken dit om onze dienstverlening te verbeteren.

Question Title

* 1. Wat is uw adres?

Question Title

* 2. Wat vind u van Patrimonium tijdens het onderhoud?

Question Title

* 3. Heeft Patrimonium u vooraf voldoende verteld wanneer het werk wordt uitgevoerd?

Question Title

* 4. Heeft Patrimonium u vooraf voldoende verteld wat we allemaal in en om uw woning gaan doen?

Question Title

* 5. Wist u aan wie u vragen kon stellen over de verbouwing?

Question Title

* 6. Was de medewerker van Patrimonium goed bereikbaar?

Question Title

* 7. Hoe tevreden bent u over de medewerkers van Patrimonium tijdens de verbouwing?

  Zeer goed Goed Niet goed Helemaal niet goed
Vriendelijkheid
Geduld
Behulpzaamheid
Netheid
Deskundigheid

Question Title

* 8. Het werk is gedaan door Hegeman Bouw Partners. Hoe tevreden bent u over de medewerkers van Hegeman tijdens de verbouwing?

  Zeer goed Goed Niet goed Helemaal niet goed
Vriendelijkheid
Geduld
Behulpzaamheid
Netheid
Deskundigheid

Question Title

* 9. Welk rapportcijfer geeft u aan Hegeman voor het totale werk wat ze hebben gedaan?

Question Title

* 10. Toen we klaar waren in uw huis is er een oplevering gedaan. Er is vaak een lijst gemaakt van klusjes die nog gedaan moeten worden (proces-verbaal van oplevering). Zijn die gedaan?

Question Title

* 11. Is alles verlopen zoals u vooraf verwacht had?

Question Title

* 12. Hebt u het gevoel altijd serieus te zijn genomen (is er voldoende naar u geluisterd of rekening gehouden met uw wensen)?

  Zeer goed Goed Niet goed Helemaal niet goed
Door medewerkers van Patrimonium
Door medewerkers van Hegeman

Question Title

* 13. U hebt op verschillende manieren informatie over het werk gehad. Wat vond u ervan?

  Zeer goed Goed Niet goed Helemaal niet goed
De aankondigingsbrief van Patrimonium
De keukentafelgesprekken met aannemer Hegeman
De informatiebrochure

Question Title

* 14. Bent u tevreden over het uitgevoerde onderhoud aan de flat en uw woning?

Question Title

* 15. Wat zouden wij beter kunnen doen bij groot onderhoud? Of misschien hebt u een compliment voor ons?

Question Title

* 16. Als u elektrisch bent gaat koken, hoe bevalt het?

Question Title

* 17. Als u NIET elektrisch bent gaan koken. Waarom niet?

Question Title

* 18. Hoe tevreden bent u over de manier waarop Patrimonium over de coronamaatregelen gecommuniceerd heeft?

Question Title

* 19. Waren de coronamaatregelen vanuit Patrimonium en de aannemer voor u duidelijk?

Question Title

* 20. Hoe tevreden bent u over de toepassing van de coronamaatregelen door de medewerkers van de aannemer? (anderhalve meter afstand houden, vanaf 1 december 2020 de mondkapjesplicht, geen handen schudden).

0 van 20 beantwoord
 

T