Jongeren met een chronische neurologische aandoening die onder behandeling zijn een kinderneuroloog maken in de regel tussen hun 16e en 18e levensjaar de overstap van kinderzorg naar de volwassenenzorg. Graag willen we middels deze korte enquete vragen hoe de transitie van zorg geregeld is in uw ziekenhuis of instelling. 

Question Title

* 1. Ik werk in een:

Question Title

* 2. In mijn ziekenhuis/instelling is de zorg transitie van jongeren goed geregeld.

Question Title

* 3. Maak je gebruik van hulpmiddelen/protocol om de patiënt op de transitie voor te bereiden?

Question Title

* 4. Heb jij in jouw regio moeite om je patiënten met chronische aandoeningen over te dragen aan een volwassen arts?

Question Title

* 5. Op welke leeftijd bespreekt u transitie van zorg?

Question Title

* 6. Bij transitie vindt er een "warme overdracht" plaats waarbij de patiënt samen met de volwassenzorg  gezien wordt.

Question Title

* 7. De transitie van zorg gaat bij voorkeur naar:

Question Title

* 8. Ik wil de transitie van zorg in mijn ziekenhuis/instelling graag verbeteren.

Question Title

* 9.  Waar loop je tegen aan in jouw regio bij de transitie?

Question Title

* 10. Hebben jullie succesverhalen of goede tips met betrekking tot transitie? We horen graag goede initiatieven en ervaringen, daar kunnen we allemaal inspiratie uit opdoen en van leren. Mogen we je naam en contactgegevens?

T