Question Title

* 1. Wat is uw leeftijd?

Question Title

* 2. Hoe vaak leest u Antenne?

Question Title

* 3. Hoe waardeert u Antenne in het algemeen? Geef een cijfer van 1-10.

Question Title

* 4. Hoe ontvangt u Antenne?

Question Title

* 5. Sinds wanneer leest u Antenne?

Question Title

* 6. Antenne kent verschillende rubrieken. Kunt u aangeven welke u hiervan leest?

  Altijd Vaak Soms Nooit
Van de redactie (Voorwoord)
VPTZ-nieuws
Column directeur VPTZ Nederland
Interviews en artikelen over het thema
Vrijwillig verwoord
Uit de praktijk
Tips voor lezen, kijken en luisteren
Wat vind jij?

Question Title

* 7. Waarom leest u Antenne voornamelijk? (meerdere antwoorden mogelijk)

Question Title

* 8. Waar zou u meer artikelen over willen? (meerdere antwoorden mogelijk)

Question Title

* 9. Hoe beoordeelt u Antenne op onderstaande items?

  Uitstekend Goed Redelijk Matig Slecht
Leesbaarheid artikelen
Lengte artikelen
Inhoud artikelen
Variatie in thema’s

Question Title

* 10. Heeft u zelf wel eens een bijdrage ingestuurd?

Question Title

* 11. Hoe waardeert u de vormgeving van Antenne? Geef een cijfer van 1-10

Question Title

* 12. Heeft u suggesties ter verbetering van de vormgeving?

Question Title

* 13. Antenne heeft een digitale variant, de Antenne Flits. Ontvangt u deze in uw mailbox?

Question Title

* 14. Hoe vaak leest u Antenne Flits?

Question Title

* 15. Wij spreken lezers met ‘u’ aan. Wat zou u ervan vinden als we dat wijzigen in je/jij?

Question Title

* 16. Heeft u overige opmerkingen?

T