De Datawerf op een rijtje

Wat is De Datawerf?
◆Ondersteuning voor maritieme mkb-bedrijven in Zuid-Holland die datagedreven oplossingen willen ontwikkelen en/of implementeren.
◆Via een steunpunt dat vragen en projectvoorstellen in behandeling neemt

Hoe werkt De Datawerf?
◆De mogelijkheid om een ‘data maturity’ assessment te doen: waar staat mijn organisatie?
◆Advies van onafhankelijke experts op je implementatieplan en business case
◆Een financiële impuls voor de beste voorstellen (max. 50% subsidie)
 
Wanneer start De Datawerf?
◆Pilotprogramma vanaf Q3 2021 (onder voorbehoud)

Geïnteresseerd? Vul de vragenlijst in:

Question Title

* 1. Voor welk bedrijf werkt u?

Question Title

* 2. Hoeveel medewerkers heeft het bedrijf in dienst?

Question Title

* 3. Hoe digitaalvaardig denkt u dat uw bedrijf is? (kies de optie die uw situatie het best omschrijft)

Question Title

* 4. Als ik deel zou kunnen nemen aan De Datawerf, gaat mijn interesse uit naar (meerdere antwoorden mogelijk):

Question Title

* 5. De belangrijke uitdagingen voor het opzetten van digitale dienstverlening en -oplossingen voor mijn bedrijf zijn (meerdere antwoorden mogelijk)

Question Title

* 6. Ik word graag per mail op de hoogte gehouden van De Datawerf

Question Title

* 7. Mijn emailadres is:

T