Buurtonderzoek verkeersveiligheid

Beste mijnheer of mevrouw,

Zoals u wellicht ook ervaart, is de verkeerssituatie rondom Gassel niet optimaal.

Er is een werkgroep gevormd die zich samen met Veilig Verkeer Nederland wil inzetten voor het verbeteren van de verkeersveiligheid in Gassel. Dit om de leefbaarheid in Gassel te vergroten. Wij hebben hierbij ook uw hulp nodig! 

Wij willen u vragen om een korte vragenlijst in te vullen, zodat wij weten wat u van de situatie vindt. Met deze informatie kunnen we een beter signaal afgeven aan gemeente en provincie.
De vragenlijst is anoniem.

Question Title

* 1. In hoeverre vindt u de situatie rondom Gassel verkeersveilig?

Question Title

* 2. Indien u het niet of onvoldoende veilig vindt, waar ervaart u de meeste verkeersonveiligheid?

Question Title

* 3. Welke problemen ervaart u op het door u aangegeven punt?

  Hoge snelheid Onveilige oversteek Verkeersdrukte Onoverzichtelijk Smalle straten Brede straten Agressief verkeersgedrag Slechte bestrating
.

Question Title

* 4. Hoe zou u dit punt veiliger willen maken?

Resultaten zullen via het Gassels Nieuws worden gecommuniceerd. Zoals reeds genoemd zullen de uitkomsten ook aan de gemeente en provincie worden aangeboden.
Bedankt voor uw medewerking!

T