De knelpunten bij een SLA

Question Title

* 1. Wat is uw doelstelling bij het opstellen van een SLA?

Question Title

* 2. Wat vindt u moeilijk bij een SLA?

Question Title

* 3. Wanneer wordt de SLA opgesteld?

Question Title

* 4. Wat zijn volgens u de belangrijkste performance indicatoren?

Question Title

* 5. Wat zou een goede SLA kunnen oplossen?

Question Title

* 6. Wie is volgens u de eigenaar van een SLA?

Question Title

* 7. Zou er een indicator in een dashboard moeten zijn omtrent de algehele performance van een dienst?

T