Enquête waardering forum uitvoering Wet normering topinkomens

U heeft gebruik gemaakt van het forum uitvoering Wet normering topinkomens. Graag horen wij wat u goed, maar ook wat u aan verbetering vatbaar vindt aan het forum uitvoering Wet normering topinkomens. Uw suggesties zijn erg waardevol om het forum zo bruikbaar en gebruiksvriendelijk mogelijk te maken voor u en onze andere bezoekers. Het invullen van de vragenlijst neemt niet meer dan 10 minuten in beslag. Hartelijk dank voor uw deelname!

Question Title

* 1. Hoe bent u bij dit forum terechtgekomen?

Question Title

* 2. Op welke manier heeft u in het verleden uw vraag gesteld?

Question Title

* 3. Heeft u eerst de veelgestelde vragen en antwoorden op topinkomens.nl geraadpleegd?

Question Title

* 4. Over welk onderwerp heft u informatie gezocht op het forum?

Question Title

* 5. Heeft u gevonden wat u zocht?

Question Title

* 6. Hoe vaak bezoekt u het forum?

Question Title

* 7. Stellingen

  Zeer mee oneens mee oneens neutraal mee eens zeer mee eens N.v.t.
Het forum bevat nuttige informatie
Ik vind de antwoorden op de vragen op het forum volledig
Ik vind de antwoorden op de vragen op het forum goed te begrijpen
Ik vind dat ik snel een reactie krijg op mijn vraag
Het forum bevat informatie die ik via de website www.topinkomens.nl niet kan terugvinden
Ik vind het forum gemakkelijk in gebruik
Ik weet waar ik op het forum moet zijn om de informatie te vinden die ik zoek
De zoekfunctie op het forum werkt goed
De vormgeving van het forum spreekt mij aan

Question Title

* 8. Welke informatie mist u nog op het forum?

Question Title

* 9. Wat is uw oordeel over dit forum?

Question Title

* 10. Welke verbeterpunten heeft u voor het forum?

T