Defensie en de vier centrales voor Defensiepersoneel hebben op 2 juli 2019 een arbeidsvoorwaardenresultaat bereikt. De KVMO heeft tot 26 juli de tijd om haar leden raad te plegen en tot een besluit te komen over dit resultaat. 

U kunt hier online uw stem uitbrengen.

De inhoud van het arbeidsvoorwaardenresultaat vindt u hier:
https://www.kvmo.nl/nieuws/nieuws-kvmo/item/1051-lees-hier-de-inhoud-van-het-arbeidsvoorwaardenresultaat.html 


Question Title

* 1. Vul hier uw naam in. Deze zal alleen worden gebruikt om uw lidmaatschap bij de KVMO te verifiëren.

Question Title

* 2. Tot welke categorie behoort u?

Question Title

* 3. Tot welke leeftijdscategorie behoort u?

Question Title

* 4. Breng hier uw stem uit over het huidige arbeidsvoorwaardenresultaat van defensie.

Question Title

* 5. Hoe bent u voorgelicht over het arbeidsvoorwaardenresultaat?

  Ja
Ik ben aanwezig geweest bij een voorlichtingsbijeenkomst van de gezamenlijke bonden
Ik heb mijn informatie van de KVMO-site
Ik heb de informatie van diverse bronnen op het internet.

Question Title

* 6. De KVMO/GOV|MHB heeft het onderhandelaarsakkoord met een positief advies voorgelegd en ook uitgelegd waarom. Vindt u dit een juiste beslissing?

T