Introductie

Barrières zijn belemmeringen die het geven van adequate enterale voeding bemoeilijken. Onderstaand vindt u een lijst van 25 items die zijn geïdentificeerd als mogelijke barrière in het geven van enterale voeding in kritiek zieke kinderen. Lees elke item zorgvuldig. Overweeg of u denkt dat een item een barrière is in uw intensive care afdeling en geef de ERNST    van de hinder aan voor het geven van enterale voeding in uw intensive care afdeling op een schaal van 0-7. Hierin betekend 0 totaal geen hinder (dus geen barrière op uw afdeling) en 7 extreem veel hinder (het geven van voeding is in zeer ernstige mate belemmerd). Zou u voor elke item aan willen geven in hoeverre de mogelijke barrière gemiddeld een rol speelt op uw intensive care afdeling.

Question Title

Het geven van enterale voeding aan de patiënt

  Totaal geen Een klein beetje Een beetje gemiddeld Boven gemiddeld Veel Extreem veel
1. Vertraging in het voorschrijven of starten van voeding door de arts
2. Wachten op controle van de X-thorax door de arts om de locatie van de sonde te bevestigen
3. Frequente dislocatie van de voedingssonde, met noodzaak tot opnieuw inbrengen van sonde tot gevolg
4. Vertraging door het laat starten van pro kinetica bij patiënten die enterale voeding niet tolereren (o.a. hoge maagretenties)
5. Vertraging door problemen bij het plaatsten van een voedingssonde in het duodenum bij patiënten die enterale voeding niet tolereren (o.a. hoge maagretenties)
 
6. In post-reanimatie hemodynamisch stabiele patiënten hebben andere aspecten van de patiëntenzorg steeds voorrang op voeding
7. Voedingsbeleid wordt niet standaard besproken tijdens de visite
8. Ernstige vochtbeperking (vooral bij postoperatieve patiënten na hartchirurgie)
9. Conservatief voedingsprotocol
10. Problemen bij het geven van verdikte voeding door sonde obstructies of pomp afgifte problemen

Question Title

Diëtetiek Ondersteuning

Als er geen diëtetiek ondersteuning beschikbaar is kunt u verder gaan met vraag 15

  Totaal geen Een klein beetje Een beetje gemiddeld Boven gemiddeld Veel Extreem veel
11. Wachten op beoordeling en advies van de diëtist
12. Diëtist niet standard aanwezig bij klinische visite gedurende weekdagen
13. Geen of te weinig aanwezigheid van diëtisten in de avond, weekend- en vakantiedagen
14. Te weinig tijd beschikbaar voor onderwijs en training in het optimaliseren van voeding bij patiënten

Question Title

Middelen

  Totaal geen Een klein beetje Een beetje gemiddeld Boven gemiddeld Veel Extreem veel
15. Vertraging bij het maken of verkrijgen van niet standaard voeding
16. Niet genoeg voedingspompen op de afdeling

Question Title

Houding en gedrag van professionals

  Totaal geen Een klein beetje Een beetje gemiddeld Boven gemiddeld Veel Extreem veel
17. Overige specialisten (geen intensivisten; o.a. chirurgen en MDL artsen) die verzoeken om enterale voeding te onthouden
18. Verpleekundige die niet juist het voedingsprotocol volgen
19. Enterale voeding gestopt vanwege diarree
20. Angst voor complicaties bij agressieve enteraal voeden
21. Enterale voeding gestopt vanwege procedures op de afdeling, zoals fysiotherapie, herpositioneren van patiënt en geven van medicatie
22. Enterale voeding gestaakt voorafgaand aan procedures of operaties
23. Gebrek aan bekendheid omtrent de huidige intensive care voedingsrichtlijnen
24. Algemene veronderstelling in het team dat adequate voeding geen invloed heeft op uitkomstmaten van patiënt
25. Onvoldoende kennis en ondersteuning van specialisten rondom moeders die borstvoeding geven

Question Title

Deel B. Vragen over de participant die de enquête invult

Wat is uw primair beroep?

Question Title

Hoeveel jaar werkervaring heeft u op intensive care kinderen?

Question Title

In welk land is uw intensive care kinderen afdeling gevestigd?

Question Title

Welke type intensive care  is het meest van toepassing?

Question Title

Zijn er volgens u andere factoren om rekening mee te houden die niet op deze lijst staan?

T