Question Title

* 1. Wat is de naam van uw kind?

Question Title

* 2. Hoe heeft u "Ik ben sterk" gevonden?

Question Title

* 3. Heeft Rots & Water uw kind de ondersteuning kunnen bieden die u verwacht had?

Question Title

* 4. Ziet u positieve ontwikkelingen bij uw kind tijdens/na het volgen van Rots & Water?

Question Title

* 5. Wat vindt u van de les(sen) met ouders?

Question Title

* 6. Wat vindt u van de samenvattingen van de lessen?

Question Title

* 7. Wat vindt u van mij als trainer? Heeft u nog feedback of opmerkingen voor mij?

Question Title

* 8. Welk cijfer zou u aan de training over zijn geheel geven?

Question Title

* 9. Kunt u in het kort aangeven hoe u de training ervaren heeft?

Question Title

* 10. Zou ik uw feedback mogen samenvatten en op de website plaatsen?

T