Wat fijn dat u wilt deelnemen aan het klanttevredenheidsonderzoek van Nutricia Medische Voedingsservice (MVS).

Met behulp van dit onderzoek willen we inzicht krijgen in uw ervaringen en verwachtingen van deze service en waar mogelijk verbeteren. Het invullen van de vragenlijst zal circa 5 minuten duren. Uw deelname is geheel anoniem.

Wij willen u alvast bedanken voor uw deelname. Mocht u naar aanleiding van dit onderzoek vragen hebben, dan kunt u ons bereiken via medischevoeding@nutricia.com of telefonisch: 0800 022 33 22 (gratis en bereikbaar van 8:30 – 17.00 uur).

Question Title

* 1. Hoe vaak heeft u het afgelopen jaar contact gehad met Nutricia Medische Voedingsservice?

Question Title

* 2. Op welke manieren heeft u contact met MVS? (meerdere keuzes mogelijk)

Question Title

* 3. Welke manier van contact spreekt u het meeste aan?

Question Title

* 4. Waarom spreekt deze manier u het meest aan?

Question Title

* 5. Zou u WhatsApp een goede aanvulling vinden als extra manier om ons te bereiken?

Question Title

* 6. Hoe bent u aan de contactgegevens van MVS gekomen?

Question Title

* 7. Wat vindt u van de telefonische bereikbaarheid van MVS?

Question Title

* 8. Hoe ervaart u de snelheid waarmee u wordt teruggebeld als de diëtisten in gesprek zijn?

Question Title

* 9. Binnen welk tijdsbestek verwacht u via e-mail een reactie te hebben?

Question Title

* 10. Hoe ervaart u de snelheid waarmee uw e-mail wordt beantwoord?

Question Title

* 11. Hoe beoordeelt u de wijze waarop de diëtist u te woord heeft gestaan? (meerdere keuzes mogelijk)

Question Title

* 12. Hoe beoordeelt u de deskundigheid / het kennisniveau van de diëtist van MVS?

Question Title

* 13. Over welk onderwerp verwacht u meer kennis bij de diëtist van MVS?
Deze vraag is niet verplicht

Question Title

* 14. Zou MVS ook ’s avonds en in het weekend bereikbaar moeten zijn?

Question Title

* 15. Zou u uw familie / vrienden aanraden contact op te nemen met MVS?

Question Title

* 16. Welk cijfer geeft u MVS? Tussen 1 en 10

Question Title

* 17. Heeft u suggesties/ opmerkingen voor MVS?
Deze vraag is niet verplicht

Hartelijk dank voor uw mening. Wij kunnen daarmee onze service verder optimaliseren.

T