Algemene informatie

Emoties horen bij mensen, het is een uiting van gevoelens veroorzaakt door eigen gedachtes of  omgevingsfactoren en het oordeel wat je daaraan geeft. Mensen met dementie kunnen problemen ervaren in de regulering van hun emoties. Ook kunnen emoties uitingen zijn van behoeftes. Het is van belang dat zorgverleners of vrijwilligers deze emoties herkennen en hier op een juiste manier mee omgaan. Dit om de kwaliteit van leven voor de mens met dementie te verbeteren.
Deze vragenlijst geeft inzicht waar u als zorgboer, medewerker of vrijwilliger tegen aanloopt in de begeleiding. Hoe gaat u met emoties van mensen met dementie om? En wat heeft u daarbij nodig? Het invullen duurt ongeveer 10 minuten. Ik wil u bij voorbaat al hartelijk danken dat u de vragenlijst heeft ingevuld.
Dit onderzoek is onderdeel van mijn afstudeeronderzoek van de hbo-verpleegkunde. Deze vragenlijst is landelijk verspreid onder zorgboeren die mensen met dementie ontvangen op de boerderij.
Elbert Lindhout

Question Title

* 1. Ik werk op een zorgboerderij waar mensen met dementie begeleid worden.

Indien u "nee" antwoord op deze vraag dan is deze vragenlijst niet voor u bedoeld.

Question Title

* 2. Ik ben een:

T