Gebruikersvereniging PinkRoccade Local Government

De Gebruikersvereniging PinkRoccade Local Government (GV) is opgericht op 23 januari 1990. De vereniging heeft als doel het behartigen van de algemene belangen van onze leden bij PinkRoccade Local Government en overige leveranciers van diensten en producten. Daarnaast vertegenwoordigt de GV haar leden in diverse (landelijke) overlegorganen en (koepel)organisaties op het gebied van overheid en ICT-beleid. De GV kent 6 Platforms, waaronder het Platform Publiekszaken. In elk Platform spreken we op strategisch-tactisch niveau over toekomstige ontwikkelingen binnen het vakgebied. Het Platform Publiekszaken is verdeeld in 8 regio’s, elk vertegenwoordigt door een regiovoorzitter.

Question Title

* 1. Welk cijfer geef je de Gebruikersvereniging, Platform Publiekszaken op dit moment?

T