Question Title

* 1. Ik werk voor een:

Question Title

* 2. Mijn functie is:

Question Title

* 3. Zijn jouw werkzaamheden inhoudelijk veranderd door de coronapandemie? Zo ja, op welke manier?

Question Title

* 4. In hoeverre is de werkdruk sinds de coronapandemie toe- of afgenomen binnen het bedrijf?

Question Title

* 5. In hoeverre draagt jouw werkgever zorg dat jij veilig kan werken tijdens de coronapandemie?

Question Title

* 6. Hoe zeker ben je over je baan vergeleken met dezelfde periode vorig jaar?

Question Title

* 7. Als je baan nu verloren zou gaan, binnen hoeveel tijd verwacht je weer in het hoveniersvak aan het werk te komen?

T