Omdat we benieuwd zijn naar uw mening over ons magazine willen wij u vragen mee te werken aan een lezersonderzoek. Het beantwoorden van de onderstaande vragen kost ongeveer 2 minuten. De resultaten worden anoniem verwerkt.

Question Title

* 1. Vier keer per jaar sturen wij u VanColland Magazine. Welk van onderstaande uitspraken geldt voor u?

Question Title

* 2. Welke informatie waardeert u vooral in het VanColland Magazine? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.

Question Title

* 3. Kunt u uw antwoord toelichten, wat waardeert u aan deze artikelen?

Question Title

* 4. Wat vindt u goed aan het VanColland Magazine?

Question Title

* 5. Wat zijn verbeterpunten aan het VanColland Magazine?

Question Title

* 6. Sinds 2020 is de vormgeving van VanColland aangepast (o.a. van A3 formaat naar A4, gebruik van duurzaam papier en andere opmaak). Wat vindt u ervan?

Question Title

* 7. Welk rapportcijfer geeft u VanColland Magazine in het algemeen? 10 is het best en 0 is het slechtst

  10  9 8 7 6 5 4 3 2 1
.

Question Title

* 8. Tot slot: wilt u nog wat kwijt over het VanColland Magazine?

T