Speerpunt: Hoe kunnen we van ‘De Bunders’ een gezonde wijk te maken? Op het gebied van sport- en bewegen zijn er een aantal voorzieningen gerealiseerd (natuurgebied Spoordijk aantrekkelijk gemaakt voor wandelen, skatebaan, multicourt, tokkelbaan, etc).  

Op dit moment is Wijkraad de Bunders aan het nadenken over initiatieven om van ‘De Bunders’ een gezonde wijk te maken met o.a. voldoende mogelijkheden tot bewegen en sporten. Daarnaast willen wij ook weten of u andere behoeften heeft op het gebied van een gezonde leefstijl die bijdragen aan een gezonde wijk. Sport- en bewegen is onderdeel van een gezonde leefstijl maar er zijn nog andere aspecten belangrijk zoals: voeding, ontspanning, nachtrust, sociale omgeving, passie en drijfveren (waar word jij blij/gelukkig van?) en energielevel (hoe fit voel jij je mentaal/fysiek?, zinvolle daginvulling, etc.).

Wij vinden uw mening erg belangrijk en zijn benieuwd naar uw sport- en beweeggedrag en overige behoeften wat betreft een gezonde leefstijl.

Question Title

* 1. Wat is uw leeftijd?

Question Title

* 2. Wat is uw geslacht?

Question Title

* 3. In welk gedeelte van de wijk de Bunders woont u?

Question Title

* 4. Wat doet u in het dagelijks leven? (meerdere antwoorden mogelijk)

Question Title

* 5. Welke sport- en of beweegactiviteiten voert u op dit moment minimaal twee keer per maand uit? (Het gaat dus om sport- en of bewegingsactiviteiten in de openbare ruimte in de wijk de Bunders, waar iedereen gebruik van kan maken)  (meerdere antwoorden mogelijk)

Question Title

* 6. Op welke plekken in de openbare ruimte (in de Bunders) sport- en beweegt u? (meerdere antwoorden mogelijk)

Question Title

* 7. Wat is voor u de motivatie om te gaan sporten en bewegen in de openbare ruimte? (meerdere antwoorden mogelijk)

Question Title

* 8. Sport u in de openbare ruimte in de wijk De Bunders over het algemeen alleen of met anderen? (meerdere antwoorden mogelijk)

Question Title

* 9. In hoeverre bent u het eens met de uitspraken hieronder over de mogelijkheden van sporten en/of bewegen in de openbare ruimte in de Bunders ?

  Helemaal niet mee eens Niet mee eens Neutraal Mee eens Helemaal mee eens Weet ik niet/geen mening
In mijn wijk zijn voldoende mogelijkheden om in de openbare ruimte te sporten
Ik ben goed op de hoogte van de mogelijkheden in mijn wijk om in de openbare ruimte te sporten en bewegen
De mogelijkheden in de wijk Bunders zijn goed te bereiken
De mogelijkheden in de wijk Bunders zien er netjes uit
Ik beleef plezier aan de mogelijkheden in de wijk Bunders.
De mogelijkheden in mijn wijk zijn veilig te gebruiken
De mogelijkheden in mijn wijk stimuleren mij om te gaan sporten en/of bewegen
De verschillende mogelijkheden in mijn wijk sluiten goed op elkaar aan

Question Title

* 10. Zou u graag meer willen sporten en/of bewegen in de openbare ruimte in de Bunders

Question Title

* 11. Waarom zou u meer willen sporten in de openbare ruimte De Bunders? (meerdere antwoorden mogelijk)

Question Title

* 12. Aan welke voorzieningen op het gebied van sporten en bewegen in de Bunders heeft u als inwoner behoefte ? (meerdere antwoorden mogelijk)

Question Title

* 13. Sport- en bewegen is een belangrijk aspect van een gezonde leefstijl. Maar bij een gezonde leefstijl horen meer aspecten (voeding, ontspanning, nachtrust, sociale omgeving, passie en drijfveren (waar word jij blij/gelukkig van?) en energielevel (hoe fit voel jij je mentaal/fysiek?, zinvolle daginvulling, etc.) Wat is nog meer belangrijk voor u op het gebied van een gezonde leefstijl?

Question Title

* 14. Hoe denkt u dat de gemeente kan bijdragen bij het stimuleren van inwoners om in de openbare ruimte te gaan bewegen en/of sporten in de Bunders?

Question Title

* 15. Hoe denkt u dat de gemeente kan bijdragen bij het stimuleren van een gezonde leefstijl van de inwoners?

T