Hoe denk jij dat er meer ‘draagvlak’ voor dorpsbesluiten in Onderdendam kan worden bereikt?


Draagvlak gaat over hoeveel steun is er in het dorp voor een bepaald besluit of een bepaalde actie. En namens wie wordt dit besluit of deze actie ingezet? 

Question Title

Hoe kunnen Onderdendammers ervoor zorgen voor meer draagvlak voor dorpsbesluiten en -acties?

Question Title

Wat kunnen Onderdendammers zelf doen om een bijdrage te leveren aan dorpsdemocratie?

T