Screen Reader Mode Icon
Met deze vragenlijst willen nagaan of de anti-vaccinatie-beweging effectief impact heeft of eerder een randfenomeen is. We willen nagaan in hoeverre artsen benaderd worden of in extreme gevallen zelfs bedreigd worden of althans zich bedreigd voelen.
Zo ja, had dit impact op je praktijk?
 
 
Informed consent:
Deze vragenlijst is volledig anoniem.
De resultaten zullen gebruikt worden om onze werking te verbeteren en om te rapporteren in een nog te bepalen wetenschappelijk tijdschrift en zullen ook via de FB groep beschikbaar gesteld worden aan de leden.
We hopen op een respons van een brede groep van artsen, zowel huisartsen, specialisten, virologen, medewerkers van testcentra en vaccinatiecentra.

Question Title

* 1. Mogen we op uw deelname rekenen?

0 van 14 beantwoord
 

T