Wat wil jij horen tijdens de Webinar?

Eind oktober/begin november organiseert Ksyos GGZ een (gratis) Webinar voor POH’s-GGZ en huisartsen. Tijdens de Webinar zal alles aan bod komen rondom het proces van het consulteren van een GGZ specialist via Ksyos.

Graag laten wij de Webinar zo veel mogelijk aansluiten op jullie interesses en behoeften. Daarom willen wij graag jouw input vragen voor de verdere ontwikkeling van deze Webinar!

Question Title

* 1. Heb jij al eens een GGZ specialist (psychiater, psycholoog, etc.) via Ksyos geconsulteerd?

T