Vanaf 1 januari 2017 komen een aantal leskaarten te vervallen. Wij inventariseren daarom bij onze klanten of u ook na 1 januari  deze kaarten nog nodig heeft.

Omdat u in het verleden bij ons meerdere exemplaren van één of meerdere leskaarten bestelde gaan wij er vanuit dat u deze gebruikt voor uw lessen. Daarom verzoeken wij u om de volgende vragen te beantwoorden.

Question Title

* 1. De volgende leskaarten komen na 1 januari 2017 te vervallen. Welke van deze leskaarten gebruikt u? (meerdere antwoorden mogelijk)

Bijvoorbeeld het boek Kustnavigatie bevat opgaven waarbij leskaart 3371 nodig is. De uitgever van dit boek heeft aangegeven nog geen nieuwe editie uit te brengen. Wel wil men een erratum uitbrengen zodat de opgaven ook met de nieuwe leskaart 1630 zijn te maken.
En ook hebben veel opleiders eigen cursusmateriaal, presentaties, opdrachten of huiswerkopgaven waarin oefeningen staan waarbij een leskaart nodig is.

Question Title

* 2. Waarom gebruikt u deze leskaarten? (meerdere antwoorden mogelijk)

Als er voldoende behoefte is willen wij ook na 1 januari 2017 proberen deze leskaarten te kunnen leveren. Dat betekent dat wij eind dit jaar extra leskaarten op voorraad nemen. Of dat lukt is uiteraard ook afhankelijk van de mogelijkheid of deze kaarten nog in voldoende aantallen bij de Dienst der Hydrografie zijn te bestellen.

Question Title

* 3. Welke leskaarten wilt u na 1 januari 2017 blijven gebruiken?

  Niet Misschien Zeker
Leskaart 2322
Leskaart 2593
Leskaart 3371
Leskaart 1801.3
Leskaart 1801.10
Leskaart 1805.5
Leskaart 1811.4
Leskaart 1811.5

Question Title

* 4. Heeft u nog op- of aanmerkingen?

T