Hoe denk jij dat er meer ‘zichtbaarheid’ en 'zeggenschap' in Onderdendam kunnen worden bereikt?

Zichtbaarheid gaat over hoe zichtbaar het is wat er gebeurt en wordt besloten. Is die informatie makkelijk te vinden en wordt de informatie gedeeld?
Zeggenschap gaat over in hoeverre iedereen kan meepraten en meebesluiten en waarover?!

Question Title

Hoe kunnen Onderdendammers ervoor zorgen voor meer zichtbaarheid voor dorpsbesluiten en -acties?

Question Title

Hoe kunnen Onderdendammers ervoor zorgen voor meer zeggenschap voor dorpsbesluiten en -acties?

T