Question Title

* 1. Ervaart u overlast van het Schakelstation?

Question Title

* 2. In welke straat en plaats woont u?

Question Title

* 3. In welk seizoen ondervind u de meeste hinder?

Question Title

* 4. In welke mate ondervind u hinder van de Transformator?

Question Title

* 5. Op welk tijdstip ondervind u deze meeste hinder? *

Question Title

* 6. Indien u hinder ondervindt, heeft u hier dan ook melding van gemaakt (bij bijvoorbeeld Tennet, DCMR en/of de gemeente Krimpen aan den IJssel?)

Question Title

* 7. Vind u dat bij vervanging van de huidige transformator(en) deze zover mogelijk van de bebouwde kom moet(en) worden geplaatst, ook al zou dit extra kosten met zich mee brengen? 

Question Title

* 8. Heeft u nog aanvullende informatie?

T