Geachte meneer/mevrouw,

Onderzoeks- en adviesbureau XTNT voert in opdracht van de provincie Noord-Holland een onderzoek uit naar de beleving van de N242. De provinciale weg N242 tussen Alkmaar en Heerhugowaard is een drukke en belangrijke weg voor de regio. De provincie Noord-Holland wil graag weten hoe u de N242 (Westerweg/Provincialeweg) beleeft. De uitkomst van  deze enquête leidt niet direct tot aanpassingen van de weg, maar geeft wel nuttige informatie waar de provincie in de toekomst rekening mee kan houden.

Wij vragen u de antwoorden in te vullen op basis van uw ervaringen van de afgelopen twee jaar. En tijdelijke situaties, zoals bij (weg)werkzaamheden, daarin niet mee te nemen.

Privacyvoorwaarden
U kunt deze enquête anoniem invullen. Aan het eind van deze enquête zijn vier vragen opgenomen over uw persoonsgegevens, zoals leeftijd en geslacht. U bent niet verplicht om dit in te vullen, maar dit helpt wel om de ervaringen beter te kunnen begrijpen.

Uw antwoorden worden vertrouwelijk behandeld en zijn niet aan personen te koppelen. Na afloop van het onderzoek worden alle vragenlijsten vernietigd. We benadrukken dat u ook anoniem aan de enquête kunt deelnemen.


Wij danken u alvast hartelijk voor het invullen.

Question Title

* 1. Het invullen van de vragenlijst kost u ongeveer een kwartier. Uw antwoorden zijn niet aan uw persoon te koppelen en worden na afloop vernietigd.

T