Screen Reader Mode Icon

Uitvraag naasten Stichting Olijf

Als er iemand in je omgeving de diagnose gynaecologische kanker krijgt, dan is dat natuurlijk verschrikkelijk. De wereld staat even stil. En daarna komen de vragen, maar ook de onzekerheid. Komt het allemaal weer goed? Wat zijn de behandelmogelijkheden? Er moeten (soms moeilijke) keuzes worden gemaakt. Niet alleen de patiënt heeft te maken met de effecten van gynaecologische kanker, maar ook haar naasten en dierbaren.

Het is voor iedereen verschillend, maar je kunt bijvoorbeeld denken aan:
-Het verdriet om de angsten, pijn en verdriet van je dierbare.
-De angst en het verdriet om je dierbare eventueel te verliezen in de nabije toekomst. .
-Angst om zelf te falen en elkaar emotioneel kwijt te raken.
-Het ongemak van een veranderende rol van partner/kind/naaste.
-Gevoel van verlies aan eigen vrijheid en ruimte.

Dit alles kan ook voor de naasten leiden tot overbelasting en bijvoorbeeld problemen op het werk, bij de studie of in het persoonlijk leven veroorzaken.

Olijf wil met deze enquête onderzoeken welke steun naasten en dierbaren van een vrouw met gynaecologische kanker graag zouden willen hebben (of hebben gehad) en op welke manier Olijf mogelijk kan helpen om dit te faciliteren.

Question Title

* 1. Wat is jouw relatie tot een vrouw met gynaecologische kanker? (meerdere antwoorden mogelijk)

Question Title

* 2. Wat is jouw gender?

Question Title

* 3. Wat is jouw leeftijdscategorie?

Question Title

* 4. Wat is van toepassing op de situatie van jouw naaste?

Question Title

* 5. Heb of had jij als naaste behoefte aan ondersteuning?

Question Title

* 6. Aan welk soort ondersteuning heb of had je behoefte? (meerdere antwoorden mogelijk)

Question Title

* 7. Stichting Olijf biedt lotgenotencontact voor vrouwen met gynaecologische kanker.
Zou jij als naaste ook behoefte hebben (gehad) aan lotgenotencontact met andere naasten?

Question Title

* 8. Op welke wijze zou Olijf jou als naaste kunnen helpen? (meerdere antwoorden mogelijk)

Question Title

* 9. We willen graag met een aantal naasten brainstormen over het opzetten van een online steunpunt voor naasten. Als je hierover mee wilt denken, wil je dan hieronder je e-mailadres noteren? Alvast bedankt!

0 van 9 beantwoord
 

T