Beste lezer,
Onlangs hebben elf leden van het Korsakov Kenniscentrum een certificaat als Regionaal Expertise Centrum of Doelgroep Expertise Centrum mogen ontvangen en voldoen daardoor aan de opgestelde kwaliteitseisen van een expertisecentrum. Met dit resultaat is een start gemaakt van een nieuwe kennisinfrastructuur op het gebied van Korsakov.
Deskundigheidsbevordering is één van de criteria van de accreditatie en in dat kader is het Korsakov Kenniscentrum gestart met de oprichting van structurele vakgroepen. Een vakgroep dient ervoor om het eigen vakgebied te verankeren. Het gebruik maken van werkervaring en gedeelde kennis leidt tot het verdiepen van de kwaliteit van de discipline en betere zorg aan de cliënt.
In december dit jaar zal de eerste Medische Vakgroep Korsakov van start gaan.
Wij willen je, ter inventarisatie, verzoeken om de onderstaande vragenlijst te vullen.
Het invullen duurt ongeveer 4 minuten. Alvast hartelijk dank!

Question Title

* 1. Wat is je functie?

Question Title

* 2. Wil je actief deelnemen aan de vakgroep?

Question Title

* 3. Welke frequentie heeft je voorkeur?

Question Title

* 4. Welke dag heeft je voorkeur?

Question Title

* 5. Welke dagdeel heeft je voorkeur?

Question Title

* 6. Is het van belang dat de vakgroep geaccrediteerd is?

Question Title

* 7. In de eerste bijeenkomst van december staat het thema Wet Zorg Dwang (WZD) op de agenda. Brenda Frederiks, universitair docent gezondheidsrecht aan het Amsterdam UMC en specialist op het gebied van de WZD zal over dit thema een presentatie geven en de discussie met je aangaan. Voor een goede voorbereiding kunt je eventuele vragen alvast hieronder stellen. Wij zullen deze aan Brenda voorleggen.

Question Title

* 8. Wil je verder nog iets kwijt?

T