Uw mening over het jaarverslag 2016 van het FAGG

Het FAGG levert continue inspanningen om de dienstverlening te verbeteren. Uw feedback is daarbij van onschatbare waarde. Vul daarom deze korte bevraging in.

Question Title

* 1. U bent

Question Title

* 2. U hebt het jaarverslag

Question Title

* 3. Het jaarverslag bestaat uit twee delen: de krant met de verwezenlijkingen en het boekdeel met de resultaten in cijfers. U geeft de voorkeur aan

Question Title

* 4. In welke mate bent u tevreden over volgende aspecten.

  Helemaal niet tevreden Niet tevreden Tevreden Zeer tevreden Geen mening
Inhoud
Leesbaarheid
Vormgeving

Question Title

* 5. In de toekomst verkiest u voor feiten en cijfers

Question Title

* 6. Hebt u andere suggesties?

T