Welkom

In Brabant hebben we een groot aantal zelfstandige makers en docenten in de kunst. Kunstloc Brabant wil bekijken of we in het najaar, bijeenkomst(en) kunnen organiseren met en voor jullie, maar ook door jullie. Waar mogelijk werken we met andere landelijke, provinciale en/of lokale organisaties samen.

We willen je met deze enquete vragen de onderwerpen aan te geven waarover jij een bijeenkomst zou willen bijwonen. Daarnaast vragen we je of je wellicht zelf over een onderwerp zou willen vertellen. Zie het als een zeepkistsessie over een onderwerp dat waardevol is voor je collega’s. Want daar willen we aan werken: versterken van de zelfstandigen in de kunstsector voor en door de makers! 

Het invullen van deze enquête duurt maximaal 3 minuten. We zien graag je reactie voor 11 juni. 

Namens de werkgroep, 
Frank de Jong
Herman Kuypers
Luc Begas
Evelien Nelemans-Wouters
Kunstloc Brabant

T