Introductie

Veilig ondernemen in Brabant en Zeeland: uw mening telt!

Veiligheid en weerbaarheid zijn van belang voor een vitaal ondernemersklimaat. Het Platform Veilig Ondernemen Brabant – Zeeland (PVO BZ) maakt zich hier hard voor. Verzoek is of u in deze korte enquête (+/- 5 min.) uw mening wilt geven. We horen graag van u als Brabantse of Zeeuwse ondernemer waar u op het gebied van veiligheid en criminaliteit tegenaan loopt en waar u mee geholpen bent. Dit zodat we als PVO BZ een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan veilig ondernemen in Brabant en Zeeland. Bij voorbaat dank voor uw  deelname. De enquête is anoniem tenzij u bij de laatste vraag aangeeft te willen meewerken aan een telefonisch interview.

Wat is het Platform Veilig Ondernemen Brabant - Zeeland?

De ondernemer staat centraal in het PVO BZ. Onder meer VNO-NCW,  MKB, ZLTO, Politie, onderwijs en overheid nemen actief aan het PVO BZ deel. Het is een samenwerkingsverband, waarin de veiligheidsbelangen van ondernemers, (decentrale) overheden en andere stakeholders samenkomen. Het PVO BZ ondersteunt publiek – private samenwerking en adviseert ondernemers en branches bij het vergroten van hun veiligheid en weerbaarheid tegen verschillende vormen van (ondermijnende) criminaliteit. Veilig ondernemen in Brabant en Zeeland, dat is waar het PVO BZ voor staat. Zie voor meer informatie: www.pvo-brabant-zeeland.nl

T