Screen Reader Mode Icon

Question Title

Fijn dat je deze vragenlijst wil invullen! Graag willen we weten wat je van deze Libelle- Extra makkelijk te lezen vindt. Dan kunnen we de volgende keer een nog beter blad maken. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 5 minuten. Alvast bedankt voor je tijd.  
Vul deze vragenlijst in als je vanwege je rol of functie de ‘Libelle – Extra makkelijk te lezen’ hebt gelezen (bijvoorbeeld vrijwilliger, ambtenaar, docent etc.)

Fijn dat je deze vragenlijst wil invullen! Graag willen we weten wat je van deze Libelle- Extra makkelijk te lezen vindt. Dan kunnen we de volgende keer een nog beter blad maken. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 5 minuten. Alvast bedankt voor je tijd.&nbsp;&nbsp;<br>Vul deze vragenlijst in als je vanwege je rol of functie de &lsquo;Libelle &ndash; Extra makkelijk te lezen&rsquo; hebt gelezen (bijvoorbeeld vrijwilliger, ambtenaar, docent etc.)

Question Title

* 1. Wat is je functie/rol?

Question Title

* 2. Hoe heb je de Libelle ingezet?

Question Title

* 3. Hoe ben je te weten gekomen over de speciale Libelle?

Question Title

* 4. Deze vraag gaat over het bestellen van de Libelle.

  gemakkelijk / niet moeilijk een beetje moeilijk heel moeilijk N.v.t.
Hoe gemakkelijk ging het bestellen?

Question Title

* 5. Deze vraag gaat over de bezorging.

  snel / duurde niet lang duurde een beetje lang duurde heel lang N.v.t.
Hoe snel werden de bestelde Libelles bezorgd?

Question Title

* 6. Beantwoord deze vragen met in je achterhoofd mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. Hieronder zie je een aantal stellingen. Geef aan in hoeverre je het hiermee eens bent.

  helemaal mee eens een beetje mee eens niet mee eens / niet mee oneens een beetje mee oneens helemaal mee oneens
De vormgeving is mooi.
De vormgeving is overzichtelijk.  
De vormgeving past bij de doelgroep.
De inhoudsopgave is duidelijk. 
De foto’s zijn duidelijk. 
De foto’s zijn aantrekkelijk. 
De artikelen zijn makkelijk te vinden. 
De artikelen zijn aantrekkelijk. 
De onderwerpen van de artikelen zijn herkenbaar voor de doelgroep (bv. de doelgroep kan de geïnterviewde personen kennen, of herkent de beschreven situaties).
De onderwerpen van de artikelen passen bij de doelgroep.
De manier waarop de artikelen geschreven zijn (moeilijkheidsgraad, lengte zinnen, gebruik moeilijke woorden) past bij de doelgroep.
De lengte van de artikelen past bij de doelgroep.  
De gebruikte lettertypes zijn aantrekkelijk.
De gebruikte lettertypes zijn duidelijk leesbaar. 
De lettergrootte is geschikt voor de doelgroep. 
De advertenties zijn duidelijk. 
De advertenties passen bij de doelgroep. 

Question Title

* 7. Kies een cijfer op een schaal van 1 tot 10, waarbij 1 staat voor heel slecht en 10 staat voor heel goed.

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Welk cijfer zou je deze speciale Libelle geven?

Question Title

* 8. Miste je iets aan deze speciale Libelle?

Question Title

* 9. Heb je suggesties voor verbetering? 

Question Title

* 10. Heb je suggesties voor een nieuwe editie van ‘Libelle – Extra makkelijk te lezen’?

Question Title

* 11. Heb je nog aanvullende opmerkingen?

0 van 11 beantwoord
 

T