1. Algemeen

Question Title

* 1. Wat vindt u van de differentiatie in het tarief tussen kampeermiddelen en overige logiesaccommodaties?

Question Title

* 2. Vindt u dat er differentiatie in leeftijd moet plaatsvinden bij het tarief toeristenbelasting?

Question Title

* 3. Wat vindt u van de hoogte van het nieuwe tarief? (meerdere antwoorden mogelijk)

Question Title

* 4. Verwacht u door deze verhoging van de toeristenbelasting effecten op uw bedrijfsvoering? (meerdere antwoorden mogelijk)

Question Title

* 5. De toeristenbelasting gaat net als bij vrijwel alle gemeenten in de algemene middelen van de gemeente (waarbij de gemeente momenteel meer investeert in de branche dan de opbrengsten van de toeristenbelasting zijn). Zou het voor u van toegevoegde waarde zijn als een deel van de opbrengsten van de toeristenbelasting bestemd zou zijn voor besteding voor en door de branche?

Question Title

* 6. Indien u bij vorige vraag “ja” heeft geantwoord, wie zou dan over de verdeling van deze gelden moeten gaan:

Question Title

* 7. Heeft u nog andere opmerkingen over dit voorgenomen besluit tot verhoging van de toeristenbelasting?

T