Screen Reader Mode Icon
Welkom bij de vragenlijst ‘Lyme als beroepsziekte’. Je krijgt eerst deze inleiding te lezen (je kunt die ook overslaan), daarna volgen de vragen.

INLEIDING

In 2009 oordeelde de rechtbank van Middelburg – als eerste rechter in Europa – dat de ziekte van Lyme als beroepsziekte moest worden beschouwd in de zaak die een politieman had aangespannen tegen zijn werkgever. Sindsdien wordt de ziekte van Lyme gezien als beroepsziekte voor iedereen die buiten werkt (dit is zo vastgelegd in de Registratierichtlijn C005 uit 2016, uitgegeven door het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten, Public and Occupational Health). Dat kan gaan om een boswachter of een soldaat op bivak, maar ook om een basisschoolleraar die leerlingen begeleidt op schoolkamp of een vrijwilliger die in opdracht van het bestuur van een volkstuinvereniging de slootkanten schoonmaakt.

In 2020 oordeelde de bestuursrechter dat de gemeente Utrecht aansprakelijk was voor de schade die een medewerker had geleden doordat hij de ziekte van Lyme had opgelopen. De rechter kende hem een letselschadevergoeding toe omdat hij werkte in de groenvoorziening van de gemeente – en de gemeente hem dus in omstandigheden had gebracht waardoor hij de ziekte kon oplopen – én omdat de gemeente haar zorgplicht had verzaakt door geen voorlichting te geven over de ziekte van Lyme en door geen beschermende kleding uit te reiken of te adviseren.
0 van 39 beantwoord
 

T