Question Title

* 1. Het project heeft nieuwe kennis gegenereerd die bijdraagt aan de toekomst van de openluchtgroenteteelt

Question Title

* 2. Welke kennis is nu of in de toekomst nuttig/relevant voor u of uw bedrijf?

Question Title

* 3. In welke mate heeft dit onderzoeksproject bijgedragen aan de groei/economische positie van uw onderneming

Question Title

* 4. Hoe schat u problemen met plantenparasitaire nematoden in?

Question Title

* 5. Ik wil graag op de hoogte gehouden worden over plantenparasitaire nematoden en nieuwe projectresultaten

T