Question Title

* 1. Hoe waarschijnlijk is het dat u uw medewerker zou aanbevelen aan een collega?

Helemaal niet waarschijnlijk
Buitengewoon waarschijnlijk

Question Title

* 2. Wat moet uw medewerker doen om zijn prestaties te verbeteren?

Question Title

* 3. Hoeveel ruimte is er voor medewerkers om het oneens te zijn met beslissingen die zijn genomen door uw leidinggevende?

Question Title

* 4. Hoe vaak luistert het management naar meningen van medewerkers bij het nemen van beslissingen?

Question Title

* 5. Hoe consequent berispt uw leidinggevende medewerkers voor slecht werk?

Question Title

* 6. Hoe consequent beloont uw leidinggevende medewerkers voor goed werk?

Question Title

* 7. Hoe doeltreffend is de training die u krijgt van uw leidinggevende?

Question Title

* 8. In hoeverre worden uw prestaties verbeterd na feedback van uw leidinggevende op uw werk?

T