Samen met VNG realisatie en de VDP werkt de NVVB aan een handreiking over de 1.5 meter samenleving. De versoepeling van de maatregelen en het ingaan van de volgende fase van de 1.5 meter samenleving brengt nieuwe vraagstukken en werkzaamheden met zich mee voor gemeenten. Om een handreiking te leveren die ook geschikt is voor de volgende fase hebben we jouw input nodig. Om deze reden willen we jou vragen om deze enquête in te vullen. 

Question Title

* 1. Welke consequenties hebben de corona-maatregelen op de continuïteit van de dienstverlening van jouw gemeente? Denk hierbij aan wachttijden voor bepaalde producten / diensten, het tijdelijk niet/in mindere mate uitvoeren van bepaalde diensten.

Question Title

* 2. Hoe lossen jullie dit als gemeente op?

Question Title

* 3. Zijn jullie van plan om de openingstijden uit te breiden? Ofwel door middel van langer open te blijven of wel door op meer dagen open te gaan (bijvoorbeeld een extra dag in het weekend).

Question Title

* 4. Zijn er ideeën om weer toe te schalen naar 100%? En op wat voor termijn zou dit zijn?

Question Title

* 5. Hoe berekenen jullie als gemeente het maximaal aantal bezoekers per locatie?

Question Title

* 6. Zijn er ook nieuwe kansen ontstaan? Hebben jullie hier innovatieve oplossingen voor bedacht? (die wellicht onder normale omstandigheden niet urgent leken / hadden kunnen ontstaan).

Question Title

* 7. Zijn er financiële gevolgen van een andere inrichting van de dienstverlening? Welke zijn dit?

T