Question Title

* 1. Wilt u wel of geen kleinschalige AZC voor jong volwassenen (15-17 jaar) in de gemeente Steenbergen?

Question Title

* 2. Waarom wil u geen AZC voor jong volwassenen? (Meerdere antwoorden mogelijk)

Question Title

* 3. Waarom wilt u wel een AZC voor jong volwassenen?

Question Title

* 4. Stel er komt wel een AZC, in welke kern moet deze komen?

Question Title

* 5. Wat is uw leeftijdscategorie?

Question Title

* 6. In welke Steenbergse kern woont u?

T