Uw mening willen we graag gebruiken om de zorgverlening te verbeteren.

Deel I: Zwangerschap

Hieronder volgen enkele vragen over hoe u de verloskundige zorg heeft ervaren tijdens uw zwangerschap.

Hoewel u mogelijk te maken heeft gehad met meerdere zorgverleners willen we u toch vragen om een algemeen oordeel te geven. Geef bij onderstaande uitspraken aan hoe u de zorg tijdens uw zwangerschap in het algemeen heeft ervaren

Question Title

* 1. Ik kon tijdens de zwangerschapscontroles dingen in vertrouwen vertellen als ik daar behoefte aan had.

Question Title

* 2. Ik heb voldoende voorlichting gekregen over gezonde leefregels tijdens de zwangerschap (voeding, beweging, werkadviezen, roken, alcoholgebruik etc.)

Question Title

* 3. Mijn partner werd voldoende betrokken bij de controles.

Question Title

* 4. De verloskundige was in staat mijn zorgen over de zwangerschap weg te nemen.

Question Title

* 5. Ik werd voldoende betrokken bij het plannen van de controles.

Question Title

* 6. Ik had het gevoel dat er vertrouwelijk met mijn gegevens werd omgegaan.

Question Title

* 7. Er zijn voldoende controles geweest tijdens de zwangerschap.

Question Title

* 8. De communicatie tussen de verloskundigen onderling tijdens de zwangerschap verliep over het algemeen goed.

Question Title

* 9. De verschillende verloskundigen waren op de hoogte van mijn voorkeuren en wensen ten aanzien van mijn zwangerschap.

Question Title

* 10. Voor mij was het steeds duidelijk wie de leiding had over de zorg die ik ontving tijdens de zwangerschap.

Question Title

* 11. Ik werd bij de controles op een respectvolle manier behandeld.

Question Title

* 12. Ik had het gevoel dat ik mee kon beslissen in keuzes die moesten worden gemaakt ten aanzien van mijn zwangerschap.

Question Title

* 13. Voor- en nadelen van risicobepaling (screening Down syndroom en de 20-weken echo) zijn vooraf goed met mij besproken.

Question Title

* 14. Ik heb voldoende informatie gekregen over wat ik kon verwachten in de verschillende trimesters (periodes) van mijn zwangerschap.

Question Title

* 15. De informatie die ik over de zwangerschap kreeg was volledig.

Question Title

* 16. De manier waarop ik informatie kreeg sloot aan bij mijn behoeften (folders, voorlichtingsavonden, informatie websites enz.)

Question Title

* 17. De kwaliteit van voorlichting kan een stuk beter. (R)

Question Title

* 18. Ik heb voldoende voorlichting gekregen over het normale verloop van een bevalling.

Question Title

* 19. Toen ik na doorverwijzing in het ziekenhuis kwam, merkte ik dat men in het ziekenhuis op de hoogte was van mijn medisch dossier. (indien van toepassing)

T