Question Title

* 1. Ik vind het belangrijk dat de campus een groene omgeving is

Question Title

* 2. Ook vanuit huis moeten studenten bij de programma's en software kunnen waar ze op de universiteit toegang tot hebben

Question Title

* 3. Studenten die een bestuurs- of medezeggenschapsfunctie hebben, moeten een hogere en passendere financiële vergoeding krijgen van de universiteit

Question Title

* 4. Online proctoring mag alleen onder strenge voorwaarden als tentamineringsmiddel worden ingezet

Question Title

* 5. Er moet binnen de universiteit meer worden ingezet op interdisciplinair onderwijs

Question Title

* 6. Studenten die persoonlijke begeleiding nodig hebben moeten sneller en beter worden geholpen vanuit de universiteit

Question Title

* 7. Er moeten meer werk- en studieplekken komen op de campus

Question Title

* 8. De horecafaciliteiten op de campus moeten verduurzamen

0 van 8 beantwoord
 

T