Welzijn bevordert de gezondheid en gezonde en vitale medewerkers zorgen voor succesvolle en vitale organisaties. Vanuit onze de visie dragen wij bij VOS/ABB graag bij aan een beweging waarin het welzijn van medewerkers centraal staat. Onze focus ligt hierbij niet alleen op het leveren van passende oplossingen, maar juist ook op groei en activatie van medewerkers naar een next step op het gebied van gezondheid en vitaliteit.

Dit doen we vanuit de gedachte “Verander de omgeving, dan verandert de mens” 

Graag kijken wij samen met u hoe wij een beweging in gang kunnen zetten naar een omgeving waar het welzijn van medewerkers centraal staat. Hiervoor willen wij graag eerst de huidige situatie en de behoefte toetsen door middel van een korte vragenlijst. Zo kunnen wij vanuit VOS/ABB samen met onze partner Zilveren Kruis gerichter met oplossingen komen voor onze leden.

Question Title

* 1. Waar ligt op dit moment de meeste focus op binnen uw school/scholen?

Question Title

* 2. Hoe hoog scoort u nu ‘gezondheid en vitaliteit’ binnen uw school/scholen?

Question Title

* 3. Welk thema op het gebied van gezondheid en vitaliteit moet volgens u in uw school/scholen vooral aandacht krijgen in de komende 2 jaar?

Question Title

* 4. Is er nog een ander thema waar u bezorgd over bent op het gebied van gezondheid en vitaliteit?

Question Title

* 5. Welke rol vindt u is weggelegd voor VOS/ABB in het stimuleren van gezondheid en vitaliteit?

Question Title

* 6. Welk thema of welke thema’s wilt u in de P&O-netwerkbijeenkomsten van VOS/ABB in 2020 aan de orde laten komen?

T