Question Title

* 1. Wat is uw geboortejaar?

Question Title

* 2. Welke activiteit volgt u bij De Meerpaal?

Question Title

* 3. In welke plaats woont u?

Question Title

* 4. Kunt u aangeven hoe belangrijk u de volgende punten vindt bij het kiezen van een activiteit?

(1 = niet belangrijk / 10 = zeer belangrijk)

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Mijn fysieke conditie ontwikkelen
Iets kiezen waar ik talent voor heb
Een activiteit die me een ontspannen gevoel oplevert
Mijn creativiteit benutten/ontwikkelen
Leeftijdsgenoten ontmoeten
Steeds beter worden in mijn hobby
Nieuwe mensen ontmoeten
Me minder alleen voelen
Me thuis voelen bij de andere deelnemers

Question Title

* 5. Kunt u aangeven hoe belangrijk u het vindt dat u het volgende ervaart tijdens de uitoefening van de activiteit bij De Meerpaal?

(1 = niet belangrijk / 10 = zeer belangrijk)

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Gevoel dat ik beter word
Plezier
Ontspanning
Samen met andere deelnemers iets beleven
Trots zijn op mijn creativiteit

Question Title

* 6. Als het gaat om een docent bij De Meerpaal, hoe belangrijk vindt u de volgende zaken dan?

(1 = niet belangrijk / 10 = zeer belangrijk)

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Deskundigheid in zijn/haar vakgebied
Past zijn/haar manier van lesgeven aan op mijn behoeften
Is ook persoonlijk in mij geïnteresseerd
Weet mij nog beter te maken in mijn hobby
Is zelf heel creatief

Question Title

* 7. Hoe waardeert u de volgende aspecten bij uw huidige docent?

(1 = niet belangrijk / 10 = zeer belangrijk)

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Deskundigheid in zijn/haar vakgebied
Past zijn/haar manier van lesgeven aan op mijn behoeften
Is ook persoonlijk in mij geïnteresseerd
Is in staat mij te motiveren om beter te willen worden
Mate waarin hij/zij zich heeft voorbereid
Enthousiasme
Creativiteit

Question Title

* 8. Welke zaken zouden u nog enthousiaster maken over uw activiteit bij De Meerpaal?

  Helemaal niet Een beetje Heel erg N.v.t.
Vaker met andere deelnemers iets ondernemen
Meer contact met andere deelnemers bij De Meerpaal
Vaker de kans om voor publiek op te treden (indien van toepassing)
Meer activiteiten met andere deelnemers buiten de les om
Meer variatie tijdens de activiteiten
Dat de activiteit langer duurt
Andere docent

Question Title

* 9. Hoe zeer passen de volgende eigenschappen bij De Meerpaal?

(1 = past totaal niet / 10 = past helemaal)

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Professioneel
Sociaal betrokken
Vakmanschap
Creatief
Veelzijdig
Star
Afstandelijk
Elitair
Onzichtbaar
Duur

Question Title

* 10. De Meerpaal wil haar dienstverlening en het aanbod nog verder verbeteren. Om te leren hoe onze klanten dit zien willen we een aantal deelnemers aan deze enquête ook graag persoonlijk spreken. Zouden we u hiervoor mogen uitnodigen voor een telefonisch interview door Pim Halkes van Smart Connections van ongeveer een uur? De resultaten gebruiken we voor het ontwikkelen van nieuw aanbod en het verbeteren van het bestaande aanbod. Als u ja invult, betekent het niet automatisch dat u ook wordt uitgenodigd. Wordt u wel geïnterviewd dan ontvangt u als dank een Meerpaal cadeaubon van vijftien euro.

Question Title

* 11. Voornaam

Question Title

* 12. Achternaam

Question Title

* 13. Geslacht

Question Title

* 14. Heeft u aangegeven open te staan voor een interview vul dan hier uw e-mailadres in.

Question Title

* 15. Heeft u aangegeven open te staan voor een interview vul dan hier ook uw telefoonnummer in.

T