Introductie

De eerste versie van de Veldnorm Evenementenzorg (VNEZ) werd op 1 maart 2019 gepresenteerd en sinds 1 januari 2022 is de inhoud definitief. Door de corona pandemie heeft de evenementenzorg grotendeels stilgelegen en daarmee ook de verdere ontwikkeling van de VNEZ. Inmiddels zijn evenementen weer mogelijk en wordt volop evenementenzorg geleverd. Veel EZO's hebben de VNEZ deels of volledig geïmplementeerd. Tijd om naar de toekomst te kijken.

In deze vragenlijst inventariseert de Projectgroep Veldnorm Evenementenzorg hoe de veldpartijen en relevante organisaties de verdere ontwikkeling en borging van de VNEZ zien en of er behoefte is aan bijvoorbeeld een branchevereniging.

Let op: er zijn 3 aparte pagina's met vragen.
- Ontwikkeling Veldnorm Evenementenzorg
- Organisatie Veldnorm Evenementenzorg
- Branche- en belangenvereniging

Deze vragenlijst kan niet anoniem worden ingevuld. Uw gegevens worden gebruikt om te kijken of u vertegenwoordiger bent van het veld en om eventueel verdiepende vragen te kunnen stellen. Indien u geen formele vertegenwoordiger bent bent u uiterwaard wel uitgenodigd om de vragenlijst in te vullen.
Uw gegevens zijn niet openbaar.

T